Werkwijze: hoe verloopt een aanvraag?

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de “Leergeld Formule”. De “Leergeld formule” vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld Westelijke Mijnstreek om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd.

Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Wat kunt u verwachten?
Als bestaande regelingen tekort schieten, wordt er per gezin gekeken wat Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek voor u en uw kind(eren) kan betekenen.

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek werkt met goed opgeleide intermediairs (vrijwilligers) die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en doorgegeven aan de aanvraagcommissie. Deze beslist of uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kind staat daarbij altijd centraal.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Leergeld Westelijke Mijnstreek of haar partner Jeugdfonds Sport en Cultuur rechtstreeks aan de club/vereniging, muziekschool/dansschool of school. Voor attributen ontvangt u een waardebon waarmee u naar de winkel kunt gaan. U ontvangt dus zelf geen geld.

Bestaande schulden/oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding.