Vervoersonderneming Arriva heeft in het kader van hun streven naar maatschappelijke betrokkenheid de mogelijkheid om actie te voeren voor bepaalde organisaties. Onlangs is een speciaal ingerichte trein in gebruik genomen, die aandacht vraagt voor het probleem van financiële krapte bij kinderen. Via de foto’s en teksten in deze trein worden mensen opgeroepen om een aanvraag in te dienen bij een van de samenwerkende kind fondsen ( Jeugdfonds Sport en Cultuur en Leergeld) die zich met dit thema bezighouden.  Door de aandacht op deze wijze te vestigen op de kind fondsen hoopt men dat de drempel om een aanvraag te doen verkleind wordt; daarnaast is het door een bijzonder fraaie vormgeving  een aansprekende manier om de problematiek van kinderen in armoede onder de aandacht te brengen.
Arriva trein