Sam& voor alle kinderen

Leergeld Nederland en dus ook Leergeld Westelijke Mijnstreek is onderdeel van Samen voor alle kinderen (Sam&). Sam& is het samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland.

Waarom Sam&?
Alle kinderen moeten mee kunnen doen! Binnen Sam& hebben wij de handen ineen geslagen om er samen voor te zorgen dat nóg meer kinderen uit gezinnen met weinig geld nóg beter ondersteund worden! We doen dit door het combineren van ons voorzieningenaanbod en onze verschillende methodieken. We werken hierbij laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind kan meedoen!

Eén digitaal loket
We bieden één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, huisartsen, wijkteams, etc.) een aanvraag kunnen doen voor de hulp die de vier organisaties bieden. Hulp op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overige zaken. Zo maken we samen het verschil!

Lokale samenwerking
Vanuit de vier landelijke Sam&werkingspartners en gemeente Sittard Geleen proberen wij op lokaal niveau zoveel mogelijk lokale samenwerking te faciliteren waar dat kan leiden tot het bereiken van nóg meer kinderen en/of het bieden van een nog breder voorzieningenpakket!

Meer weten over Sam&? Ga naar samenvoorallekinderen.nl