Over ons

Onze doelstelling

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft de volgende doelstelling: Het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek. Door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, biedt Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek is actief in alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Zij is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland.

Leergeld Westelijke Mijnstreek is onderdeel van Samen voor alle kinderen oftewel Sam&. Sam& is het samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen.

Leergeld Westelijke Mijnstreek Ja! ik doe mee

SAMEN DOEN IS SAMEN PLEZIER

Aanvraag indienen

Beleid

Voor het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, klik hier.

Voor het werkplan voor 2021 van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, klik hier.

Contact