Aanmeldformulier volledig online!

Meld uw kind eenvoudig aan via het aanmeldformulier. Alle gegevens dienen ingeleverd te worden.

Een aanvraag kan worden ingediend door de financieel verantwoordelijke van het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

Indien het formulier NIET volledig is ingevuld, kunnen wij uw aanvraag NIET in behandeling nemen.

Meld uw kind aan, klik hier.