Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek

Voor aanvragen kunt u onderstaand online formulier invullen of bellen naar: 046 – 451 90 80. De stichting is telefonisch bereikbaar op maandag van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw naam, adres en telefoonnummer op het antwoordapparaat inspreken.

Ook kunt u de aangehechte antwoordkaart uit onze folder terugsturen. Binnen twee weken na ontvangst van uw aanvraag neemt één van onze medewerkers contact met u op.

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek werkt volgens AVG. Die kunt u hier lezen.

Een aanvraag kan worden ingediend door de financieel verantwoordelijke van het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

Indien het formulier NIET volledig is ingevuld, kunnen wij uw aanvraag NIET in behandeling nemen.

LET OP:
* Zijn verplichte velden die u in moet vullen.
U dient voor ieder kind een nieuwe aanvraag in te dienen.

Aanvraag Stichting Leergeld

Aanvraag Stichting Leergeld

CONTACTGEGEVENS

Aanhef
Heeft u een partner / echtgeno(o)t(e)

GEGEVENS KIND

Geslacht kind
Wilt u een sportvoorziening aanvragen?
Zijn de kosten per maand of jaar?
Wilt u ook sportkleding aanvragen?
Naar welke winkel wilt u gaan?
Wilt u zwemles aanvragen? Vergoeding van ABC-zwemles is alleen mogelijk voor kinderen van 5 jaar en ouder.
Voor welk diploma wilt u zwemles aanvragen?
Naar welk zwembad/welke zwemvereniging wilt u met uw kind gaan?
Wilt u ook zwemkleding (zwembroek of zwempak) aanvragen?
Wilt u een schoolvoorziening aanvragen? Informatiebrief van school graag meesturen als bijlage bij de aanvraag. Let op: Deze kan niet worden aangevraagd door inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. Zij kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de gemeente.
Wilt u een bijdrage in cultuur (dans/muziek/theater/scouting)?
Zijn de kosten per maand of jaar?
Wilt u ook attributen (materialen of kleding) aanvragen?
Wilt u een bijdrage voor vrijetijdsbesteding aanvragen?
Welke vrijetijdsbesteding wilt u aanvragen?
Wilt u een bijdrage voor overige zaken aanvragen?
Meerkeuze

MEER KINDEREN TOEVOEGEN

Heeft u nog een kind voor wie u een aanvraag voor wilt doen?

INKOMENSGEGEVENS

Wat is de bron van uw inkomen(s)
Ontvangt u leefgeld als gevolg van schuldhulpverlening? Informatie (bankafschrift/overzicht beheerrekening) meesturen als bijlage bij uw aanvraag.

BIJLAGEN UPLOADS VOOR DE AANVRAAG

Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Maximale uploadgrootte: 268.44MB

TOELICHTING OP DE AANVRAAG

VERKLARINGEN

Ik (aanvrager) verklaar dat alle hierboven ingevulde gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Alle door u ingevulde gegevens worden (Persoonsgegevens) door Leergeld Westelijke Mijnstreek vertrouwelijk verwerkt en beveiligd.

PRIVACY

Alle door u ingevulde persoonsgegevens worden door Leergeld Westelijke Mijnstreek vertrouwelijk verwerkt en beveiligd. Ze worden uitsluitend gedeeld met andere betrokken partijen als dat noodzakelijk is om de door u aangevraagde voorzieningen voor uw kind(eren) te regelen en te betalen. Leergeld Westelijke Mijnstreek houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Betrokken partijen zijn: Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job, scholen, zwembaden/recreatieoorden, sportverenigingen/sportscholen, culturele verenigingen/muziekscholen, winkels, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Echt-Susteren, gemeente Stein en gemeente Beek.

Ik (aanvrager) ga akkoord met de Privacyverklaring en geeft toestemming om bovenstaande persoonsgegevens uit te wisselen met andere betrokken partijen als dat nodig is om mijn aanvraag correct te kunnen afhandelen.

Indien de leeftijd van het kind/de kinderen voor wie u een aanvraag doet 16 of 17 jaar is dan is ook de toestemming van het kind/de kinderen zelf nodig.
Is (zijn) de kinderen 16 of 17 jaar?
Ik/wij (leeftijd 16+) ga/gaan akkoord met de Privacyverklaring en geef/geven toestemming om mijn/onze persoonsgegevens uit te wisselen met andere betrokken partijen als dat nodig is om een aanvraag correct te kunnen afhandelen.