Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek

Doelstelling Leergeld Westelijke Mijnstreek

De stichting heeft de volgende doelstelling: Het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek. Door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, biedt deze Stichting  kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Onze stichting  is actief in alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Zij is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland.

Leergeld Westelijke Mijnstreek is onderdeel van Samen voor alle kinderen oftewel Sam&. Sam& is het samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen

Onze doelstelling

De stichting richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar:

 • met een laag inkomen, tot 120% van het minimumloon;
 • woonachtig in de Westelijke Mijnstreek;
 • die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk door de overheid vergoed krijgen.

Hulp kan aangevraagd worden voor onder andere een van de onderstaande activiteiten:

 • Onderwijs: bijvoorbeeld ouderbijdrage, overblijven/schoolreizen/werkweken/excursies enz. In de gemeente Sittard-Geleen via de gemeente;
 • Zwemlessen: A-B-C;
 • Bij overgang van lagere school naar voortgezet onderwijs: indien nodig laptop en/of fiets;
 • Zomerabonnementen: onder andere zwembad, zomerkampen;
 • Sport: bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, sportkleding;
 • Cultuur: bijvoorbeeld muziekles, dansles;
 • Welzijn: bijvoorbeeld scouting;
 • Kindervakantiewerk: en andere activiteiten die eraan bijdragen dat kinderen zich – samen met anderen – kunnen ontplooien.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen.

Leergeld Westelijke Mijnstreek Ja! ik doe mee

SAMEN DOEN IS SAMEN PLEZIER

Aanvraag indienen

Beleid

Voor het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, klik hier.

Voor het werkplan voor 2021 van Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek, klik hier.

Contact