Ieder kind een fiets

Op zaterdag 10 juni is er een fietsinzamelingsactie op diverse plekken door Zuid Limburg.

Voor veel gezinnen, die rond moeten komen met een klein inkomen is het aanschaffen van een fiets voor kinderen een probleem; aan de andere kant staan er op veel plekken nog altijd fietsen in schuurtjes, die niet gebruikt worden.

De actie is een samenwerking tussen de ANWB, Zuid Limburg Bereikbaar en de stichtingen Leergeld in Zuid Limburg. Voor de omgeving van Sittard is dit de stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Stichting Leergeld WM is actief in de gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Deze drie partijen willen deze fietsen graag een nieuw leven geven en zorgen dat ze  goede  bestemming krijgen in deze vier genoemde gemeenten.

De ingezamelde fietsen zijn bestemd voor kinderen van gezinnen die zelf geen fiets kunnen betalen. Zij kunnen hierdoor ook meedoen met hun vriendjes en vriendinnetjes met buitenschoolse/sociale groepsactiviteiten en met sport- en cultuuractiviteiten. En ze kunnen natuurlijk op de fiets naar school en gewoon “buiten fietsen”.

Op deze manier dragen we met z’n allen een steentje bij aan het motto van de actie:

Laat geen kind achterop!

Breng jouw fiets op zaterdag 10 juni tussen 11 en 14 uur naar één van de inzamelpunten; voor de Westelijke Mijnstreek is dit: Millenerweg 2, Sittard

De ingezamelde fietsen worden opgeknapt in een sociale werkplaats. Vervolgens zorgt Leergeld

WM  ervoor dat de fiets terecht komt bij een kind dat hem heel goed kan gebruiken.

Lukt het echt niet op die dag?

Breng de fiets dan naar de fietsen-opknap-werkplaats in Geleen: Wagenaarstraat 11.